Asfalthul-1Det er årstid for særligt mange huller i asfalten – eller måske skulle jeg sige særligt mange nye huller i asfalten. Det er et voksende sikkerhedsproblem for cyklister.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik er de fleste cyklistuheld eneulykker, d.v.s. der er ikke andre trafikanter indblandet. En del af uheldene skyldes, at cyklisten overser huller i vejen. Der er rigtig mange huller i vejene, og der bliver til stadighed flere. Nogle huller kan være svære at se, hvis der f.eks. står vand på kørebanen. Hullerne kan være skjulte under vandet. De mange huller kan desuden gøre, at man som cyklist bruger for meget af ens koncentration på at undgå hullerne, så man måske overser andre faremomenter i trafikken.

Hul-i-asfalt-2Særligt cyklistfarlige huller er de langsgående. Kører man ned i sådan et hul mister man let balancen og kan vælte ud foran bilister. Andre huller er så store og dybe, at man kan få ødelagt cyklen. Jeg har selv på vej hjem fra arbejde fået ødelagt en hjulfælg af et stort hul i cykelstien. Heldigvis væltede jeg ikke, men stødet kunne absolut mærkes i kroppen.

I TV-avisen var der forleden aften en rådgivende ingeniør, der udtalte sig om de hullede veje. Han mente det svarede til at kommunerne optog et kviklån. De manglende investeringer i asfalt er en kortsigtet løsning. Derudover er det en tilsyneladende upåagtet sikkerhedsrisiko for cyklister.

Når vejmyndigheden en gang imellem lapper huller, gøres det tilsyneladende ud fra et bilistsynspunkt. Jeg kunne ønske mig, at belægningens betydning for cyklisters sikkerhed også kom i betragtning.

Hul-i-cykelsti-oversvømmelseNår hullerne er store nok, er problemet et helt andet !

Billedet viser skade på hovedvejen efter den store oversvømmelse i efteråret 2014. Her blev hullet repareret i løbet af relativt kort tid.

 

 

Se eventuelt mere hos Rådet for Sikker Trafik:

Publikation fra Rådet for Sikker Trafik

Facebook-kommentarer