For en uges tid siden (13. december) havde radioens P4 et tema om blændende cykellygter. I programmet kunne man høre, at ifølge FDM er der en del klager fra bilister over, at cykellygter blænder. Der tales om, at nye cykellygter lyser kraftigere end billygter, og at de blænder. <det forlyder at cykellygterne ofte er monteret forkert, så de lyser ligeud (vandret) eller endog opad. Lovmæssigt skal de lyse skråt nedad. Ukorrekt montage kan medføre uheld, hvor cyklisterne bliver kørt ned.

For mig er emnet helt relevant, men tilgangen var mig en smule ensidig, Jeg synes det er rigtig godt, at cyklister har lys på cyklen. Det er endvidere rigtig godt, at det gør cyklisten synlig. Det er endvidere desværre nødvendigt med stadigt kraftigere lys for at undgå huller i vejen. Jeg kører bl.a. jævnligt på en kommunevej, der er spækket med cyklistfarlige revner på langs. Dem skal jeg kunne se for at undgå at køre ned i dem og vælte. At vælte er i sig selv ubehageligt, men at vælte foran en bil kan i sagens natur være helt katastrofalt. Et kraftigt lys på cyklen er derfor en nødvendighed ved kørsel på uoplyste vejstrækninger.

Jeg er helt bevidst om, at cyklens lys ikke må blænde bilisterne. Derudover skal lyset selvfølgelig opfylde lovens krav, som ifølge bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr er:  “§ 11. For- og baglygter på cykel og påhængs- eller sidevogn hertil må ikke blænde den øvrige trafik.
Stk. 2. For- og baglygte på cykel og påhængs- eller sidevogn hertil skal være fastgjort til køretøjet på en måde, der sikrer, at lygten ikke ændrer indstilling under kørslen og skal være monteret således, at lygtens kernestråler peger henholdsvis lige fremad og lige bagud. Forlygte, der er beregnet til anvendelse på ubelyst vej, skal være indstillet med et fald.”

En grundregel må være, at lygter skal monteres højt på cyklen, så der kan være en passende vinkel nedad på lysstrålen. Reflekser derimod skal omvendt placeres lavt på cyklen, så bilernes lysstråler fanger dem i størst mulig afstand.

FastlygteEksempel vedrørende lygtens placering: Hvis cykellygten er placeret i en højde på 55 cm over kørebanen (f.eks. på forhjulsgaflen) skal lygtens vinkel med vandret være ca. 3 grader for at lyse 10 meter frem. Hvis lygten derimod er placeret 110 cm over kørebanen (f.eks. på styret) skal lygtens vinkel med vandret være ca. 6 grader for at lyse 10 meter frem. Dertil kommer, at jo mindre vinklen er med vandret jo mindre ændring skal der til for at lygten lyser vandret eller derover. Dvs et lille skub til lygten kan lettere give en skadelig vinkel på lyset. Så placer så vidt muligt lygten højt.

Indstilling og kontrol af lygter kan let ske ved, at man f.eks. holder lidt foran en mur, og ser at lysstrålen rammer muren lavere end højden af lygten på cyklen.

Se evt. lovgivningens krav , Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr, kapitel 6:  her

Se evt. politiets anbefalinger: her

 

Facebook-kommentarer