Dobbeltrettede cykelstier er stier med cykeltrafik i begge retninger. Dobbeltrettede cykelstier fungerer fint, når de er i egen tracé, som det kaldes, hvis de ikke følger bilernes kørebane. Dobbeltrettede cykelstier kan være særdeles farlige i kombination med krydsende eller svingende biltrafik. Cykler kan jo komme i en anden retning end bilister normalt forventer. Det er derfor vigtigt, at bilister er opmærksomme på, om en eventuel cykelsti er dobbeltrettet. Det stiller særligt høje krav til afmærkning.

I min kommune er der flere steder anlagt dobbeltrettede cykelstier. Valget af dobbeltrettede cykelstier kan naturligvis have flere begrundelser, men de bør opvejes mod en eventuel øget uheldsrisiko.

dobbeltsti-1Som cyklist kan jeg ind imellem blive i tvivl om, hvorvidt en bestemt sti er tænkt som dobbeltrettet cykelsti, så mon ikke bilisterne også er i tvivl ! Et eksempel er fra et nyt forretningsområde, hvor der ved byggemodningen er anlagt fordelingsveje og herunder en forholdsvis kort dobbeltrettet cykelsti. Som denne cykelsti fremstår i dag, er der næppe mange bilister, der opfatter den som dobbeltrettet. Afmærkningen på asfalten er meget slidt. dobbeltsti-2Cykelsymbolerne er kun synlige få steder. Der er ingen skiltning.  Den sti tør jeg i hvert fald ikke bruge  dobbeltrettet. Jeg håber vejmyndigheden vil overveje stiens fremtidige status og sørge for en utvetydig afmærkning.

 

dobbeltsti-3Når vejmyndigheden alligevel er på farten, må den også gerne se på afmærkningen af dobbeltrettede cykelstier i forbindelse med den rundkørsel, der ligger tæt på det nævnte forretningsområde.

Det er generelt vigtigt, at vejmyndigheden er helt klar i sin beslutning og afmærker efter det. Det er ligeledes vigtigt at afmærkningen ses efter med jævne mellemrum, da afmærkningen af dobbeltrettede cykelstier er særlig vigtig for trafiksikkerheden.

Se eventuelt yderligere om dobbeltrettede cykelstier i Vejdirektoratets Håndbog i trafiksikkerhed, 2. udgave udgivet i 2014,  her .

Facebook-kommentarer