Der er masser af huller i asfalten rundt omkring, så det er dejligt, at der for tiden er kommet mere offentligt fokus på den hullede asfalt.

For bilisterne er det ubehageligt og måske skadeligt for køretøjerne. For os cyklister er det ud over at være ubehageligt og måske ødelæggende for cykelhjul også en betydelig sikkerhedsrisiko. Det er let at vælte, hvis man kommer ned i et af de mange dybe huller, og man må håbe, at man så ikke vælter er ud foran en bil.

Der er ingen tvivl om, at investering i veje og cykelstier er forsømt mange steder. En del kommuner anmoder staten om lov til at bruge anlægsmidler til reparation af nedslidte veje, men hullerne hører vel i første omgang ind under drift og vedligehold. Når hullerne får lov til at ligge i lang tid er nedbrydningen af vejen en selvforstærkende proces, der kan medføre behov for større anlægsinvesteringer.

Asfalthul-s-1Et eksempel på “seriøsiteten” i vedligeholdelsen er følgende: Efter klager over rigtig mange og dybe huller i asfalten på en mindre kommunal vej kom kommunens folk ud med noget asfalt og hældte det i udvalgte huller. Det var regnvejr, så man kunne ikke umiddelbart se hullernes dybde ! Da det atter blev tørvejr kunne det tydeligt ses, at arbejdet nok ikke havde været optimalt ! Rigtig mange huller var ikke blevet udbedret.

For at kunne vise dimensionerne har jeg nu anskaffet mig en minitommestok. Hullet på det første foto var et af dem der ikke blev udbedret på trods af størrelsen. Hullet er placeret  i den del af kørebanen, hvor man normalt cykler.

 

Asfalthul-s-2

Asfalthul-s-3I en nærliggende landsby, så jeg bl.a. følgende to huller i gaden. Disse var også placeret i den del af kørebanen, hvor man normalt cykler.

 

 

 

 

 

 

Amtsvej-hulKommunerne har ved kommunalreformen i 2007 overtaget ansvaret for en del af de tidligere amtsveje, d.v.s. veje med trafik af regional betydning. Også på nogle af disse veje kan der være problemer med huller. På fotoet ses et sådant hul, som i den grad er specielt farligt for cyklister p.g.a. den dybe og langstrakte facon. Når der er vand i ses farligheden ikke !

At cykle er livet – så længe det varer!

Facebook-kommentarer