Cykling om vinteren kan bestemt være en udfordring, der kræver lidt forberedelse.

Vinter1Jeg ser vejrudsigten fra DMI og jeg følger lokalradioen for at høre, hvordan fremkommeligheden er. Noget af det værste er melding om glatte veje. Det er man som cyklist meget sårbar overfor. Mængden af sne og snedriver har selvfølgelig også betydning. Her er det væsentligt at vide om veje og cykelstier er ryddede. Ofte har det været sådan på vores rute, at cykelstierne ikke er ryddede hele vejen til morgentrafikken. Jeg forstår godt, at vejmyndighederne vil spare på snerydning af cykelstier, men det kunne være ønskeligt med et meldesystem, så vi cyklister er klar over, hvor der er ryddet eller ikke ryddet på et bestemt tidspunkt. Vi skal på arbejdsdage sædvanligvis træffe beslutning om dagens transportmiddel før klokken 7 om morgenen.

Et andet forhold er, at når cykelstier ryddes og saltes er det spildt arbejde, hvis det ikke gøres rimelig ordentligt. Hvis der efterlades 10 cm delvis sammenkørt sne, er det spildt arbejde. Eller hvis der saltes i så beskedent omfang, at det kun er 10 % af fladen der bliver isfri, ja så lad hellere være. Spar pengene ! Jeg har oplevet begge situationer.

En af de lidt specielle udfordringer ved vintercykling er, at gearskifte kan blive umuligt på grund af frosset kabel. Jeg har oplevet, at efter at cyklen har stået natten over i et opvarmet rum, er gearkablet frosset efter bare 300 meters kørsel. Når jeg henstiller cyklen tænker jeg derfor nu på hvilket gear cyklen efterlades i. Det skal være muligt omend med besvær at cykle uden gearskift. Jeg har ladet mig fortælle, at problemet bl.a. skyldes at kablerne er for snævre, dvs der er for lidt plads omkring kabeltråden inde i kappen. Jeg kunne ønske mig, at der var kabler på markedet til at løse det problem.

Denne lille video er optaget en sen eftermiddag her i januar måned. Vi er på vej til et besøg  godt 7 km fra hjemmet. Den viser lidt af vintercyklingens udfordringer. Bilernes kørebane er nogenlunde ryddet, men det er cykelstierne ikke. Det var den dag en fordel at være godt lokalkendt.

Facebook-kommentarer